Brokerzy technologii
dla fotowoltaiki i nie tylko

O Nas

Od 2003 r. United R&D sp. z o.o. tworzy dla uczelni i firm zręby współpracy, oprarte o wspólną pracę projektową, koordynację wielostronnych umów, konsulting w zakresie transferu technologii oraz brokering infrastruktury naukowo-badawczej.
Doświadczenie United R&D sp. z o.o. rozciąga się od cybernetyki i energetyki, po inżynierię materiałową.
Zwieńczeniem różnorodności doświadczeń naszego zespołu jest praca nad technologiami technologii odnawialnych, w szczegółności fotowoltaiki.
Zapraszamy do współpracy jednostki badawcze i przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą w zakresie transferu technologii i dzielonej infrastruktury badawczej.

Opinie

Kompetencje

Otwieranie innowacji

Razem możemy więcej. Pomagamy naszymklientom w tworzeniu strategii otwartości, starannie rozdzielając wiedzę stanowiącą o przewadze kkonkurencyjnej od działań pobocznych, ujawnienie których może pomóc rozwinąć się całemu sektorowi.

Wynajem infrastruktury badawczej

Nasi partnerzy powierzyli nam zadanie pośrednictwa w kwestii udostępnienia ich aparatury i doświadczenia na potrzeby przemysłu. Dzięki nam obie strony cieszą się minimum biurokracji i maksimum efektywności.

Koordynacja projektów

Od lat bierzemy udział i koordynujemy projekty badawczo-wdrożeniowe, zarówno współfnansowane ze środków Unii Europejskiej, jak i konsorcja finansowane z funduszy prywatnych.

Rozwiązania technologiczne dla Ciebie

Produkcja eksperymentalna

Współpracujemy z czołowymi producentami ogniw i modułów fotowoltaicznych w regionie Europy Wschodniej. Nasi partnerzy gotowi są na Twoje potrzeby zaprojektować i wykonać krótkoseryjne specjalistyczne produkty.

Planowanie produkcji

Dzięki współpracy z firmami produkcyjnymi i doświadczeniu konsultingowemu jesteśmy w stanie pomóc w optymalizacji działań produkcyjnych w szeroko rozumianym zakresie PV.

Integracja systemów

Jednostki badawcze z Francji i Szwajcarii, z którymi mamy przyjemność współpracować, są w stanie przeprowadzić analizy dotyczące integracji systemów PV aż do poziomu pełnego BIPV.

FAQ

Broker to świadczący usługi pośrednictwa w sprawach technologii (IPR, infrastruktura), działający na cudzy rachunek (w przeciwieństwie do np. dealera, czyli podmiotu działającego na własny rachunek).
W kwestiach prowadzonej dzialalności konsultingowej, to technicznie na swoją (z dokładnością do tego, że nasze usługi mają pomóc klientowi). W kewstiach wynajmu infrastruktury i prac badawczych, na rzecz współpracujących z nami jednostek badawczych.
Naszą misją jest zasypanie przepaści pomiędzy światem nauki, a przemysłu. Naszą wizją jest oferowanie kompletnej oferty dla wspólnego tworzenia wartości intelektualnej. Naszymi wartościami są kompetencja, rzetelność i dyskrecja.
Bo wierzymy w przyszłość energii odnawialnej, a nasze doświadczenie w zakresie optymalizacji, energetyki i wysokich technologii pozwala nam się swobodnie poruszać w tym temacie.
Jeszcze nie czyściliśmy statków kosmicznych, ale chętnie się tego podejmiemy. W naszej historii z powodzeniem organizowaliśmy już projekty handlowe, zaopatrzeniowe, eventowe i szkoleniowe. Proszę spróbować nas zaskoczyć.
Po pierwsze, nie cała infrastruktura znajduje się na uczelniach. Po drugie, prowadząc projekt 7-go Programu Ramowego ENVIMPACT skontatkowaliśmy się ze wszystkimi CTT w Polsce. Na czas prowadzenia projektu sprawnie działało półtora (jedno całkiem sprawnie, a drugie trochę na pół gwizdka). Które? To już jest nasz know-how (albo know-who).

Kontakt

Telefon:

+48 22 213 91 33

Adres:

Nerudy 7/37, 01-926 Warszawa, POLAND

KRS, NIP:

0000-163-971, 521-32-46-472

Formularz kontaktowy